తాటి, ఈత వనాల పెంపకానికి జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవాలి: వినోద్ కుమార్

తాటి, ఈత వనాల పెంపకానికి జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేసుకోవాలి స్వరాష్ట్రంలోనే గౌడ కులస్తుల సమస్యలకు పరిష్కారం లభించాయి రాష్ట్ర గీత పనివారల సంఘం రాష్ట్ర ద్వితీయ మహాసభ రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ […]

Continue Reading

'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

X