ఖర్చులు కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి సోలర్ వినియోగం, టీఎస్ రెడ్కో సాయంతో సోలార్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు

సోలార్ విద్యుత్ వినియోగంలో ఆదర్శంగా తెలంగాణ టీఎస్ ఫుడ్స్ సంస్థలో సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు కృషి తెలంగాణ ఫుడ్స్ చైర్మన్ శ్రీ. మేడే రాజీవ్ సాగర్ Hyderabad: తెలంగాణ ఫుడ్స్ సంస్థలో సోలార్ విద్యుత్ ద్వారా ఖర్చులను తగ్గించుకోవడంతో పాటు […]

Continue Reading

'तेलंगाना समाचार' में आपके विज्ञापन के लिए संपर्क करें

X