హిందీ దివస్-2023 ప్రత్యేక వ్యాసం: ప్రపంచాన వెలుగులీనుతున్న హిందీ

ఏదేని దేశ సంస్కృతికి వాహకము ఆ దేశ భాషయే. భాష లేకుండా సంస్కృతి వెలుగులోకి రావడం అసంభవం. ఆ విధంగా భాషకు, సంస్కృతికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. ప్రాచీన భారతదేశం బహుభాషా దేశం. ఇక్కడ విభిన్న సంస్కృతులు, సంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు … Continue reading హిందీ దివస్-2023 ప్రత్యేక వ్యాసం: ప్రపంచాన వెలుగులీనుతున్న హిందీ